Numerologie, najdi se – odhalte, co skrývá datum narození

banner-blog-shoptet-numero2

V minulém čísle Dobromyslu jsme se dověděli, co znamenají v datu narození jednotlivá čísla, co přináší do života zrozence, když se číslo vyskytuje jednou a jaký má na jeho povahu vliv, když se stejné číslo opakuje vícekrát. Nyní si dozvíme ještě víc: co to znamená, když některé číslo v mřížce chybí nebo stojí izolovaně a také co znamená plná a prázdná řada čísel. Podívejte se na numerologii, najděte se.

Stejně jako jsou důležitá čísla, která datum narození obsahuje, mají svůj velký význam i ta čísla, která v mřížce chybí. Znamenají pro nás informaci o tom, co bychom se měli v životě naučit a na čem můžeme s pokorou pracovat.

Numerologie, když chybí jednička

Do roku 2000 jsme měli v datu narození jedničku všichni, ale ti, kdo se narodili a narodí v novém tisíciletí, jedničku mít nemusí. Pro tyto lidi je to informace, že se musí zamýšlet nad tím, jak správně vyjadřovat vůči ostatním svoje city, protože by mohli mít problém s komunikací. Jedničku může do jisté míry nahradit dvojka, která pomáhá zrozenci lépe navnímat citový stav a potřeby ostatních lidí.

Když chybí dvojka

Lidé, kteří dvojku nemají, mohou právě mít s vnímáním druhého trochu potíže, protože se nedovedou podívat na situaci i z jeho pohledu – tak, aby chápali obě strany, oba názory. Znají jen jeden úhel pohledu a mohou mít tendenci k černobílým postojům a jednoznačným razantním řešením. Proto by se měli učit hodně věřit svojí intuici, která jim v tomto ohledu může napomoci chápat ostatní a jejich pocity.

Když chybí trojka

Trojka souvisí s abstraktním myšlením. Proto s ním mívají lidé bez trojky trochu potíže, nedovedou někdy fungovat v abstraktních pojmech. Také se třeba dokážou velice snadno kdekoliv ztratit a mapa jim nepomůže, nebo si neumí poradit s obsluhováním strojů nebo přístrojů, mají-li postupovat podle návodu. Proto bychom je měli nechat, aby měli na práci klid a mohli se soustředit na to, aby úkol zvládli. Nejhorší pro ně je práce pod tlakem nebo pocit, že jich ostatní dost neváží.

Když chybí čtyřka

Čtyřka přináší do života praktičnost a umění stát nohama pevně na zemi. Pokud chybí, člověk se musí na praktickou stránku více soustředit – hrozí mu totiž, že se bude kdesi vznášet a jeho život budou řídit převážně emoce. Může se stát, že se člověk snadno rozpláče, i když tomu ostatní vůbec nerozumí. Tento jev je ještě silnější, pokud se v datu narození vyskytuje jedna nebo více sedmiček. Lidé bez čtyřky také nebývají příliš manuálně zruční, proto je lepší je k podobným aktivitám příliš nenutit.

Více - antistresový bylinný čaj

5681_antistresovy

Když chybí pětka

Pětka přináší do života vytrvalost. Proto lidé bez pětky mívají problémy s dotahováním úkolů a plánů až do konce. Mají nápady, dokážou rozjet projekt, ale dříve, než jej dokončí, pustí se do něčeho jiného. Jsou nadaní pro spoustu činností, ale bohužel toto nadání nedovedou zúročit právě proto, že nemají dostatečný tah na branku. Pokud chtějí uspět, měli by si stanovit jasné a postupné cíle a usilovně krok za krokem pracovat na jejich dosažení.

Když chybí šestka

Šestka je číslem rodinných vztahů. Proto lidé, kteří šestku v datu narození nemají, mohou trpět nedostatkem vřelosti v rodině, mohou mít narušené vztahy s jedním nebo s oběma rodiči, a ať dělají, co dělají, nedaří se jim situaci urovnat. Pokud si toho jsou vědomi, může se jim ovšem podařit nastolit vřelé a láskyplné vztahy později, ve své vlastní rodině. Kdo postrádá šestku, může také mít problémy s pamětí. Potom je dobré využívat různých fint, seznamů na nákup či mnemotechnických pomůcek.

Když chybí sedmička

Lidé bez sedmičky jsou typičtí představitelé váhavých střelců – všechno si dlouze rozmýšlejí a rozvažují. Také někdy mají potíže s vystupováním na veřejnosti nebo s mluvením před větším množstvím lidí. Často se stydí vystoupit i před lidmi, se kterými se dobře znají. Aby se svého studu zbavili, měli by zábrany překonat a do aktivit, se kterými mají potíže, se prostě pustit. Brzy zjistí, že praxe jejich obavy otupí a stud a nervozita pominou.

Když chybí osmička

Lidé bez osmičky často bývají zbrklí a dopouštějí se nepředložeností. Je nutné, aby se naučili, že před každým rozhodnutím je potřeba se zastavit a promyslet si je. Je to rozhodně lepší, než podlehnout okamžitým impulsům a udělat hloupost. Protože jsou často netrpěliví, nemají rádi monotónní činnosti – proto je dobré, aby se svojí netrpělivostí aspoň někdy bojovali. Mají smysl pro humor, ale těžce snášejí, když se někdo směje jim, i když to není ve zlém. To je velká rezerva, na které by měli pracovat.

Když chybí devítka

Devítka v datu narození přináší do života analytické schopnosti a pochopení smyslu života. Pokud chybí, měl by se člověk učit myslet na druhé, přemýšlet o smyslu svého konání a zabývat se tím, kam jeho život i svět vůbec směřuje. Protože v novém tisíciletí bude samozřejmě méně lidí, kteří mají v datu narození devítku, je to úkol, který bude důležitý pro hodně zrozenců. Alternativou analytických schopností, pokud je člověk opravdu nemá, je vnímat svět a život intuitivně a věnovat se rozvoji uměleckých schopností.

...celý článek najdete v čísle 3 knížky Dobromysl - minulá čísla jsou zde: DOBROMYSL MINULÁ ČÍSLA
Seriál Numerologie začal již v čísle 2.


Nenechte si ujít další číslo knížky Dobromysl, vychází již v březnu!

objednat

DOBROMYSL 4